WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

17 MAJ 2018
„Wesele” | pokaz specjalny

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
Reżyseria i opracowanie tekstu: Jakub Roszkowski Scenografia: Maciej Chojnacki

W realizacji przygotowanej przez zespół Teatru Andersena postanowiliśmy zatrzeć podział na aktorów i widzów. Gośćmi są wszyscy zebrani
i wszystkich nawiedza Chochoł a potem kolejne duchy. Każdy z bohaterów naszego spektaklu nosi na plecach swoje alter ego (ludzkich rozmiarów lalki przypominające nieco rozsypujące się truchła), które wczepione w ciała gości przejęły nad nimi kontrolę i nie pozwalają wyrwać się z ogarniające- go wszystko i wszystkich marazmu.

Bilety: 20 i 30 zł

 

2 i 3 CZE 2018
„Człowiek z La Manczy” | pokaz specjalny

Teatr Polski Bielsko-Biała
Reżyseria: Witold Mazurkiewicz
Dramaturgia: Witold Mazurkiewicz, Bartłomiej Harat Scenografia: Damian Styrna
Kostiumy: Barbara Guzik

„Człowiek z La Manczy” to musical rodem
z Broadwayu, gdzie był wystawiony ponad dwa ty- siące razy. Rafał Sawicki otrzymał za rolę Miguela de Cervantesa Złotą Maskę w kategorii Aktorstwo: Rola Wokalno-Aktorska.

Przedstawienie było również nominowane do Zło- tej Maski w kategoriach: Spektakl Roku i Choreo- grafia (autorstwa Jarosława Stańka).

Bilety: 40 zł i 50 zł

 

21 KWI 2018

„Przestrzenie emocjonalne – – w świecie Czechowa”

Wystawa „Przestrzenie emocjonalne –
w świecie Czechowa” Małgorzaty Komorow- skiej. To formy plastyczne – instalacje będące przestrzennym zapisem stanów emocjonal- nych, chwil, nastrojów. Inspiracje do nich miały dwojaki charakter. Z jednej strony to dramaty Antoniego Czechowa – „Wiśniowy sad”, „Wu- jaszek Wania” i „Trzy siostry” – były dziełami literackimi najmocniej kształtującymi ukazywa- ne na wystawie przestrzenie.

Wystawa organizowana przez Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL

 

12 – 26 KWI 2018

„Fashion Convent x Scena w Budowie”

Ekspozycja zorganizowana we współpracy z sho- wroomem artystycznym górna 10 studio z marką Diligent

DILIGENT jest autorską marką tworzoną przez duet projektantów: Szymona Mrózka oraz Martę Pospieszną. Redefiniują modę streetwear z ele- mentami sportu, kierując ją do jednostek, które poszukują odważnych połączeń w stylu ready to wear.

wstęp wolny

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać